Artiklar

10 myter om kommunikation

Det är svårt att reducera sammansatta problem till enkla bud. Ibland blir det förledande. Men vi tycker att denna lista kan fungera som diskussionsunderlag eller checklista.  

1. ”Avsändare och mottagare, så bygger vi vår strategi!”Det gamla distributionstänkandet är förlegat.  Kommunikation och spridning av fakta och åsikter är till stor del nätverksbaserat. Människor nätverkar och delar kunskaper och åsikter, i realtid. 
https://www.thebalance.com/communication-in-the-workplace-1918089  

2. ”En bra och snygg webbsida löser vår kommunikation på nätet!” Att publicera en hemsida är ungefär som att ställa ut en skylt mitt i skogen, redan 2014 fanns över 1 miljard sidor. För att vara effektiv måste organisationer aktivt marknadsföra digitalt innehåll och komplettera med analoga kanaler.
http://www.internetlivestats.com

3. ”Bra forskning sprider sig själv!”  I själva verket förbigås nya vetenskapliga rön ofta, speciellt de som är komplexa och mångfacetterade. I stort sett gäller det även projektresultat.  I tider av faktaresistens måste man ständigt hitta nya vägar för att nå ut. 
https://liu.se/nyhet/forskning-pagar 

4. ”Ju mer information desto bättre”  Nej, risken är stor att ditt budskap drunknar i mängden. Du når längre med avvägd och greppbar kommunikation, vid väl valt tillfälle. Exempel på anpassade budskap samt dess konsekvenser för kommunikationsmålet, lyfts väl fram i denna TED talk video med sociologen Jeni Cross: 
https://www.youtube.com/watch?v=l5d8GW6GdR0&t=

5. ”Håll er till kommunikationsplanen så länge det går!” Inga strategier är så bra att de inte kan omprövas. Nya omständigheter kan göra att planerna måste uppdateras eller rentav frångås. 
https://www.workamajig.com/blog/update-your-project-communication-plan

6. ”Innan  vi börjar spridning,  ska  verksamhetsplanen, rapporten eller produkterna, vara klara Ett bättre sätt är att redan från början tänka på hur den nya verksamheten, produkten eller boken ska mottas. Vilka kan vara intresserade? Hur kan vi dra nytta av förhandsintresset? Lär av framgångsrika entreprenörer!  
https://www.fastcompany.com/3004920/10-steps-successfully-launching-new-product-or-service 

7. ”Om vi bara framför det här på ett snyggt och positivt sätt, så går det hem!”  Nja, vi måste försöka förstå kontexten och anpassa budskap och attityd, till situationen. Birgit Friggebo och Carls Bildts inspel till uppretade invånare i Rinkeby 1992 är ett klassiskt exempel på exkluderande kommunikation respektive missbedömning av tajming: 
https://www.youtube.com/watch?v=iZqPMROclcM

8. ”Powerpoints lyfter alltid presentationen” Ett av de mest missbrukade hjälpmedlen, PPT kan vara ett bra talarstöd. Men hemligheten ligger i enkelheten, ”less is more”! 
http://www.free-power-point-templates.com/articles/death-by-powerpoint/ 

9. ”Dölj negativa saker och dåliga nyheter!”  Ligg hellre steget före, berätta och tolka själv misstagen i en dialog, istället för att bli sågad eller uthängd offentligt. Förtroende är något man hela tiden måste vinna eller återerövra. 
https://www.dagensmedia.se/experter/debatt/hampus-knutsson-hanteringen-av-krisen-ar-minst-lika-viktig-6087396

10. ”En stor kampanj kommer att göra oss kända!”  ”Bombmattor” av reklam och påverkansaktiviteter måste hela tiden följas upp med direkta kontakter. PR som upplevs som PR är inte PR!  Ett mer organiskt sätt bygger på långsiktigt kontaktskapande och relationsbyggande. Hållbar kommunikation. 
http://hdr.undp.org/en/media-and-communications-strateg