Om oss

VD Jacob Schulze
jacob.schulze@faceeurope.se
CV: http://korturl.com/ciu365

Resursgrupp

Anna- Karin Florén
anna-karin.floren@helgalunden.se
www.helgalunden.se
Mia Linde
mialinde79@gmail.com
Julia Hörnell
juliahornell1@gmail.com
Andreas Dahlberg
andreas15dahlberg@hotmail.com

Rådgivargrupp

Kenneth Abrahamsson
kenneth.abrahamsson1@gmail.com
Ulf Westerberg
ulf.l.westerberg@gmail.com
Lotta Nycander
lotta@socialresources.net

Vi tror att intresset för oss hänger på föreställningen om den eventuella nytta vi kan göra. För den som vill se meritlistor och historik så finns berättelsen längre ner på sidan.

Aktiva insatser i samarbete med:
          

Processtöd för ESF            Europarörelsen                   Svenska ESF-rådet

 

Insatser inom medier och mångfald

Initiativtagare och transnationell samordning för utbildningsprojektet Zebra,
likabehandling inom UR, SR och SVT.

Koordinator för ”Diversity in Media” uppdrag ESF-rådet och motsv. myndigheter i
Finland och Irland 2006-2007 . Samverkan med EBU (Radio/TV)
Samordnare Paraplyprojektet ( Equal) 2002-2007 med bland andra Försäkringskassan,
Handikappförbunden och Skandia

Utbildning av journaliststuderande, praktik i samarbete med Stockholms universitet,
Södertörns Högskola och Mittuniversitetet

Konsultstöd för brukarorganisationer kring tillgänglighet samt rehabilitering

Medproducent för mångfaldsinslag Socialförsäkringsstämman 2003 och Nordisk
Rehabiliteringskonferens 2006
Moderator för EU-kommissionen EQUAL-symposier Warsawa och Paris 2005, Bryssel
2006

Nyligen genomförda insatser:

Försäkringskassan videoproduktioner för utbildning

Dialogcafé för kommuner ArbNär 2013, Uppsala

Organisationserfarenhet- exempelvis:

Europeiska kommissionen

Riksdagens EU-upplysning

Sveriges Radio Förvaltnings AB, SRF

JMK, Stockholms Universitet

Mediearbete publicistiskt exempelvis:

TV2 Danmark

YLE Radio

Computer Sweden

Tidigare informationsprojekt, exempelvis:

Ericsson

Pharmacia

Exempel på ansats för kommunikationsarbete inom Europeiska socialfonden

Alla ESF finansierade projekt har ett viktigt kvar av uppfylla. Att synliggöra sina resultat som en del av sitt eget arbete. Syftet med detta är att åstadkomma strategisk påverkan. Redan vid ansökan att ta del av ESF finansiering ska potentiella projektägare beskriva sina ambitioner för att påverka strategiskt. Allteftersom arbetet framskrider bör projekten utveckla och konkretisera denna plan, till exempel kan verksamheten ha tagit en riktning som innebär att de mest spridningsvärda erfarenheterna och resultaten/produkterna visar sig bli av ett annat slag än vad man ursprungligen räknat med.

Förutsättningarna varierar mellan olika projekt och projektägare och ambitionsnivån måste givetvi anpassas till de projektdeltagande organisationernas storlek och resurser. Om resurserna är begränsade, blir det desto viktigare att formulera tydliga och realistiska mål för den strategiska påverkan. Det går inte att berätta allt för alla. Att våga välja budskap är en viktig nyckel till framgång i all kommunikation.

För de flesta är det naturligt att dela med sig av egna erfarenheter till yrkes- eller branschkollegor, grannkommuner och andra i det egna nätverket. Men att även nå ut till och påverka praktiker och beslutsfattare utanför det egna nätverket kräver oftast specifika, samlade och riktade insatser.

En bra omvärldsbevakning som ger kunskap om vad andra gör på angränsande områden är en viktig förutsättning för att nå effektiv strategisk påverkan. Projekt bör identifiera sammanhang där strukturell förändring har goda förutsättningar för att enklare få genomslag. Kraftsamling genom att samverka eller partnerskap mellan flera projekt som arbetar inom liknande områden eller med liknande målgrupper kan vara en möjlig väg att frigöra resurser för aktiviteter för att nå strategisk påverkan med större slagkraft och räckvidd än vad ett enskilt projekt förmår åstadkomma på egen hand. Genom att jämföra och lägga samman lärdomar, resultat och produkter från flera projekt med liknande inriktning eller att inkludera resultat utanför ESF kan budskapen få ökad tyngd. Framgångsrika arbetssätt och metoder/modeller för nå de mål som formulerats för socialfonden kan på detta sätt vinna i trovärdighet. Som exempel skapar Socialfonden möjlighet att särskilt finansiera temagrupper inom relevanta områden där kluster bildas i olika frågor vars uppdrag är just att förstärka den strategiska påverkan och att nå målgrupper på alla nivåer. De flesta av dessa temagrupper kommer också att ha sina motsvarigheter i andra länder och ingå i ett EU samarbete på olika teman. (Ur arbetsplan för SPeL, Strategisk påverkan och lärande i Socialfonden)