Vad vi gör

2018

Utvecklar kommunikationsstrategier med projekt för Europeiska socialfonden

Face Europe storsatsar på skräddarsydda konferensresor både inom och utanför gränserna. Till hösten planeras två resor till Leipzig respektive Freiburg. Den förra berör ämnet integration och arbetsmarknad i en starkt växande stad och den senare konferensresan är inom området för hållbar utveckling i stadsmiljöer där vi besöker den gröna staden i det sydvästra hörnet av Tyskland – ett omtalat exempel på miljömedveten stadsplanering.

Låter resorna som något som passar dig eller din organisation? Anmäl ditt intresse till jacob.schulze@faceeurope.se

Gysinge. Face Europe organiserade en workshop för rektorer från folkhögskolor om beslutsvägar och strategisk kommunikation i EU-frågor. Arvid Gisby, Elaine Lindblom, Kristin Spolander och Krister Ramström medverkade.

2017

Förstudie – förtroendevalda och demokratiutveckling ur ett internationellt perspektiv

Konceptutveckling, miniseminarier och videofilm, ESF 60 år, konferens Nacka:
https://www.esf.se/en/Om-ESF-radet/Konferenser/60-ar-i-samverkan-och-innovation/

Redaktionellt stöd för broschyr ”Europeiska socialfonden i Sverige”

Utredningsuppdrag för Campus Nyköping kring underlag för utbildningar inom Yrkeshögskolan.

Produktion av reportagefilmer för EUs ungdomsgaranti, bland andra projektet Hassela Movement, Malmö, som drivs med stöd av Europeiska socialfonden och Malmö Stad.

Face Europe slutför ansökan för transnationellt projekt mellan Sverige, Tyskland och Holland med fokus på stöd för återkomst till studier för unga med psykosociala besvär. Projektet heter SECiSo och drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Under namnet Rockaden har Face Europe skapat ett utbildningskoncept för omställning i mediebranschen tillsammans med Gratte Media (Anders Gratte) och Syrene Hägelmark. ( http://rockadkurs.se/)

2016

Face Europe går in i Projektstöd för Europeiska socialfonden via konsultorganisationen Kontigo AB. Vi svarar för kommunikationstjänster.

Medverkan i start av EU-projekt med Hamburg och Hanze University Groeningen. Supported Employment and Civil Society. Metodutbyte för att hjälpa unga med psykosociala problem att komma tillbaka till studierna. Riksförbundet för Mental och Social Hälsa.

Face Europe medlem i nytt europeiskt nätverk, Centre of International Networking, för kompetensutveckling och transnationellt utbyte.

Formgivning av metodbok för Arvsfondsprojektet ”Skolan är nyckeln till framgång”

Organiserade för sjätte året i rad en studieresa för IF Metall till EU-institutionerna och konferensen Open Days i Bryssel (European week of Regions and Cities).

Utredning för Prim Konsult om Campus Nyköping yrkeshögskola för besöksnäringar.

Kommunikationsplan för MUCFs utredningsrapporter med utgångspunkt ”När livet känns fel” och ”Fokus 15”.

Deltar som expert i konferens om mångfald i medier organiserat av EU-organet FRA i Wien.

November 2015

Bildar expertgrupp för att erbjuda insatser under avtalet Sverige Rumänien, möte med Socialdepartementet.

Skapar nationell grupp för kommunikationstjänster med 20 medverkande. Syftet är att samarbeta kring större uppdrag och upphandling där kvalificerade kommunikationsuppdrag behövs på flera håll i landet.

Oktober 2015

Medverkar på konferensen ECREA RadioResearch Conference, Madrid och årsmöte för Community Media Forum Europe (Jacob Schulze ny styrelseledamot).

Organiserar konferenser i Bryssel med Försäkringskassan, IF Metall, Kommunal och Rinksförbundet Attention, möten med EU-institutioner, regionkontor, europeiska lobbyorganisationer och Dagens Nyheter.

September 2015

Förstudie för yrkeshögskoleutbildningar i vård och omsorg med Nackademin. Underlag för utbildningsplaner och branschråd (ledningsgrupper).

Planering och ledning av kommunikationsdag för fonden FEAD, Svenska ESF-rådet och deltagande från bland andra Stadsmissionen, Röda korset och Malmö Stad.

Mars 2015

Face Europe, har sammanställt ansökan till Socialfonden Sydsverige för projektet More Colour in Media/Zebra II. Målet är att stärka personer med annan etnicitet, kön och social bakgrund som vill in i det svenska medielandskapet. Bakom projektet står Sydsvenska Dagbladet/Helsingborgs Dagblad, Skurups folkhögskola, Media Evolution i Malmö, Arbetsförmedlingen Kultur Media samt Region Skåne. Se förstudierapport nedan. Pressmeddelande här.

16 oktober 2014

Face Europe ordnade konferensresa kring Open Days, Bryssel 6-8 oktober
Ett 20-tal personer från kommuner, regioner och myndigheter deltog i programmet som FE ordnade för fjärde året i rad. Se presentationerna från kommissionen och organisationerna.

30 juni 2014

Läs vår Förstudierapport Zebra II – om etnisk mångfald i medierna.

Mångfald i medier har varit fokus i denna förstudie som genomförts under första halvåret 2014, med stöd från Europeiska socialfonden i Sydsverige. Vi utgick ifrån tanken att det finns många krafter bland utlandsfödda och personer med utländsk bakgrund som trots rätt kompetens, inte kommer fram i mediebranschen. En hypotes som bekräftats är att det behövs ökade kunskaper i branschen och att det finns förutsättningar att hitta bättre och nya jobb för en grupp som är underrepresenterad i medierna.